POLITICA DE CALITATE

Managementul Calităţii constituie, pentru noi, parte integrantă în cadrul planificării strategice, luării de decizii şi executiei produselor pe care le oferim.
În vederea atingerii acestor scopuri, PASMATEX TIMIŞOARA aderă la următoarele principii:

SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR ŞI ANGAJAŢILOR REPREZINTĂ MOTORUL DEZVOLTĂRII COMPANIEI NOASTRE

Ne angajăm să identificăm şi să satisfacem într-o cât mai mare măsură cerinţele clienţilor şi angajaţilor şi să adaptăm funcţionarea companiei la acestea.

ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ A ACTIVITĂŢII NOASTRE

Măsurăm şi monitorizăm în mod regulat performanţele Sistemului de Management al Calităţii şi acţionăm permanent în scopul îmbunătăţirii acestora.
Politica noastră se actualizează ori de câte ori este necesar pentru a fi adecvată cu noile cerinţe ale pieţei şi modificările din cadrul firmei.

EFICIENŢĂ ECONOMICĂ PRIN CALITATE

Dorim să creştem calitatea serviciilor şi produselor pe care le oferim concomitent cu minimizarea costurilor. Pentru aceasta, investim în calitate prin construirea şi îmbunătăţirea continuă a unui Sistem de Management conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A PERSONALULUI

Angajaţii noştri reprezintă resursa cea mai de preţ pe care o avem. Investim în dezvoltarea profesională şi în dezvoltarea competenţelor angajaţilor noştri cu convingerea că investim în viitor.

Directorul General împreună cu Reprezentantul Managementului pentru Calitate îşi asumă întreaga responsabilitate pentru realizarea unui management al calităţii performant, asigurând condiţiile necesare pentru atingerea obiectivelor propuse. Totodată, fiecare angajat este răspunzător pentru calitatea muncii sale.

Preşedinte C.A.
Cosmin Grapini

Certificat OEKO TEX valabil 2019
PASMATEX – QMS – CERTIFICATE – ANAB