COMPETIŢIA SEMESTRIALĂ/ANUALĂ DE GRANTURI

Societatea Comercială SA PASMATEX anunţă concurs pentru adjudecarea de granturi cu obiectiv de cercetare, prin competitie pe teme variate.

Temele de cercetarile eligibile pentru finanţare sunt următoarele:

1.      Management şi antreprenoriat.

2.      Selectarea viitorilor angajaţi sanatosi  - cu posibilitatea de randament maxim

3.      Inovare de metodologii şi tehnică de lucru inovativă.

4.      Metode de cuantificare obiectivă a insatisfacţiei la locul de muncă.

Proiectul va susţine activităţi de cercetare în vederea derulării unor studii aprofundate. Suma alocata este de 130000 lei echivalentul a 30000euro. Nu se vor acoperi cheltuieli legate de  mobilităţi sau regie, salarii şi/sau efectuarea de materiale tipărite.

Aplicantii pot fi institutii publice sau private  cu profile diverse, SRL-uri, Departamente, discipline din cadrul Universităţilor de Stat.

Durata proiectului de cercetare este de 3 ani de la data la care se semnează contractele de finanţare.

Dosarul de înscriere trebuie conţină, in mod obligatoriu si cumulative urmatoarele:

1.      Fişa de aplicaţie ( datele de identificare a instituţiei …….)

2.      Protocolul de lucru, menţionând echipa , aparatura de lucru, consumabilele necesare.

3.      Avizul Compartimentului de Etică din cadrul unităţii care aplică

4.      CV-ul directorului de proiect

 

Condiţii de participare / validare/eligibilitate:

1.      Aplicantul trebuie facă dovada realizării unor colaborări sau studii similar recente.

2.      Aplicantul are cel putin  3 lucrări doveditoare a activităţii depuse cu legatura directa cu tema proiectului.

3.      Aplicantul a organizatsi coordonat manifestări ştiinţifice.

4.      Rezultatele vor fi exploatate  în parteneriat de către firma care a propus proiectul şi firma finantatoare  

Termenul limita de depunere a proiectelor este 24.03.2017 ora 12.

Data afisarii rezultatelor 21.04.2017 ora 13 la sediul fiemei finantatoare si pe site-ul acesteia